Algemeen

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

AndroidMiniComputer.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor (1) de acceptatie van uw bestelling, (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) relatiebeheer en (4) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen AndroidMiniComputer.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan AndroidMiniComputer.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Noch AndroidMiniComputer.nl, noch  Mainternet Services gebruikt uw persoonsgegevens voor adressenhandel.
Met betrekking tot informatie verkregen van AndroidMiniComputer.nl kunt u contact opnemen via de Klantenservice. Via Email: klantenservice@androidminicomputer.nl.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina`s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen aan de hand van deze analyse de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is androidminicomputer.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.
Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.


Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met de klantenservice op te nemen. Van overeenkomsten met u, (5) relatiebeheer en (6) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie vragen wij u ook contact op te nemen met de klantenservice via e-mail: info@androidminicomputer.nl