AndroidMiniComputer.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als dat niet zo blijkt te zijn neem dan gerust contact op. Voor de geleverde producten geldt een volledige garantie van 2 jaar, deze geldt naast de wettelijke regelgeving omtrent garantie en conformiteit. (zie algemene voorwaarden).

Er kan geen sprake zijn van garantie indien:

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht (zowel aan hard- als software) , waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Er beschadiging is ontstaan door gebruik van apps als Popcorntime, P2P torrents, zero cache instellingen of andere apps,  add-ons of instellingen die leiden tot veel lees en schrijfacties naar en van de NAND flash / eMMC.

Heeft u klachten over een product neemt u dan contact op.